Gå tilbake til kolvereid.no
KONTAKTINFO:
Adr: Kunnskapshuset
7970 Kolvereid
Tlf.: 97 97 60 65
Mob.: 97 97 60 65
Fax: 74 38 96 01
E-post: torkil@marsdal.no
Produktkategorier:
- Musikkarrangementer
- Datakurs
- Dagspresse
- Fagpresse
- Bedriftsrådgiving
- Grafiske tjenester
- Informasjonsrådgiving
- Internett-tjenester
- Reklame
Frilanser for aviser

Her finner du noen få linker til artikler marsdal.no har fått publisert i norske aviser.

Opp, fram - og hjem igjen... (Namdalsavisa)
Vil ha norsk drahjelp mot EU-trålerne (Fiskaren)
Leter etter vinnerresept (Namdalsavisa)
Fire dagers fest i Ytre Namdal (Trønder-Avisa)

PS: Dette er kun leker til artikler som er publisert også i nettutgaver.
Tips en bekjent om dette!
ANDRE:
Jubileumsbok
Kolvereid Mannskor er 70 år. Marsdal.no har hatt ansvaret for den 100 sider store jubileumsboka. Boka selges for 150 kr. Her kan du laste den ned i lavoppløselig PDF.
Frilanseren i Ytre Namdal
marsdal.no har vært bidragsyter i årets juleavis for kystbyen Rørvik. Hovedreportasjen, et lengre intervju med avtroppende rektor Asbjørn Lundeberg ved Ytre Namdal videregående skole, er levert av marsdal.no.
Strategisk informasjon
De siste tre årene er Torkil Marsdal Hanssen brukt som rådgiver av Nord-Trøndelag fylkeskommune i forbindelse med presentasjonen av Regionalt utviklingsprogram (RUP).
Arena Trøndelag
Arena Trøndelag er en publikasjon som beskriver næringsliv og offentlige virksomheter i Trøndelag. Med fokus på utviklingstrekk innen økonomi, aktivitetsnivå og sysselsetting gir Arena Trøndlag en oppdatert status med fremtidsutsikter for landsdelen.
NYHETER
Deltar på medieseminar om nettaviser
28.4.2010
Torkil Marsdal Hanssen er invitert til å holde foredrag om hvordan landets første nettavis ble til i Brønnøysund 6. mars 1995.