Gå tilbake til kolvereid.no
KONTAKTINFO:
Adr: Kunnskapshuset
7970 Kolvereid
Tlf.: 97 97 60 65
Mob.: 97 97 60 65
Fax: 74 38 96 01
E-post: torkil@marsdal.no
Produktkategorier:
- Musikkarrangementer
- Datakurs
- Dagspresse
- Fagpresse
- Bedriftsrådgiving
- Grafiske tjenester
- Informasjonsrådgiving
- Internett-tjenester
- Reklame
Arena Trøndelag

Arena Trøndelag er en publikasjon som beskriver næringsliv og offentlige virksomheter i Trøndelag. Med fokus på utviklingstrekk innen økonomi, aktivitetsnivå og sysselsetting gir Arena Trøndlag en oppdatert status med fremtidsutsikter for landsdelen.

marsdal.no er bidragsyter i Konjunkturbarometeret Arena Trøndelag 1/2006, som blant annet hadde spesielt fokus på den viktige kystnæringen havbruk.

Arena Trøndelag utgis av SpareBank 1 Midt-Norge, Sør-Trøndelag fylkeskommune, Nord-Trøndelag fylkeskommune, Innovasjon Norge i begge fylkene, NHO Trøndelag, Næringsforeningen i Trondheim, Trondheim Kommune, AETAT i begge fylkene, LO i Nord-Trøndelag og LO i Sør-Trøndelag.
MER INFORMASJON:
Arena Trøndelag 1/2006
Tips en bekjent om dette!
ANDRE:
Jubileumsbok
Kolvereid Mannskor er 70 år. Marsdal.no har hatt ansvaret for den 100 sider store jubileumsboka. Boka selges for 150 kr. Her kan du laste den ned i lavoppløselig PDF.
Frilanseren i Ytre Namdal
marsdal.no har vært bidragsyter i årets juleavis for kystbyen Rørvik. Hovedreportasjen, et lengre intervju med avtroppende rektor Asbjørn Lundeberg ved Ytre Namdal videregående skole, er levert av marsdal.no.
Strategisk informasjon
De siste tre årene er Torkil Marsdal Hanssen brukt som rådgiver av Nord-Trøndelag fylkeskommune i forbindelse med presentasjonen av Regionalt utviklingsprogram (RUP).
Frilanser for aviser
Her finner du noen få linker til artikler marsdal.no har fått publisert i norske aviser.
NYHETER
Deltar på medieseminar om nettaviser
28.4.2010
Torkil Marsdal Hanssen er invitert til å holde foredrag om hvordan landets første nettavis ble til i Brønnøysund 6. mars 1995.