Gå tilbake til kolvereid.no
KONTAKTINFO:
Adr: Kunnskapshuset
7970 Kolvereid
Tlf.: 97 97 60 65
Mob.: 97 97 60 65
Fax: 74 38 96 01
E-post: torkil@marsdal.no
Produktkategorier:
- Musikkarrangementer
- Datakurs
- Dagspresse
- Fagpresse
- Bedriftsrådgiving
- Grafiske tjenester
- Informasjonsrådgiving
- Internett-tjenester
- Reklame
Strategisk informasjon

forrige
neste
De siste tre årene er Torkil Marsdal Hanssen brukt som rådgiver av Nord-Trøndelag fylkeskommune i forbindelse med presentasjonen av Regionalt utviklingsprogram (RUP).

Oppdraget har vært knyttet til et større oppdrag Multimedia Namdal AS har vært involvert i, som omfatter både webutvikling, innholdsproduksjon og informasjonsstrategier spesielt myntet på å fronte RUP og styrke det regionalt utviklingspartnerskapet i Nord-Trøndelag.

I den forbindelse utarbeidet Torkil Marsdal Hanssen i samarbeid med Jostein Skage en trinnvis informasjonsstrategi for RUP. Senere er Marsdal Hanssen brukt som rådgiver og kommunikasjonsmedarbeider for RUP-prosessene både i 2004, 2005 og 2006.

Torkil Marsdal Hanssen har i den forbindelse utarbeidet (klikk på understreket ord for å se):
- Nyhetsbrev til RUP-partnerskapet (2 sidig A4)
- Strategiske artikler publisert på www.nt-utvikling.no
- Formidlingsstrategi for regional presentasjon av RUP 2006
- Kort-RUP (Handouts basert på det fullstendige RUP-dokumentet)
MER INFORMASJON:
Nord-Trøndelag fylkeskommunes nettsted for regional utvikling
Tips en bekjent om dette!
ANDRE:
Jubileumsbok
Kolvereid Mannskor er 70 år. Marsdal.no har hatt ansvaret for den 100 sider store jubileumsboka. Boka selges for 150 kr. Her kan du laste den ned i lavoppløselig PDF.
Frilanseren i Ytre Namdal
marsdal.no har vært bidragsyter i årets juleavis for kystbyen Rørvik. Hovedreportasjen, et lengre intervju med avtroppende rektor Asbjørn Lundeberg ved Ytre Namdal videregående skole, er levert av marsdal.no.
Arena Trøndelag
Arena Trøndelag er en publikasjon som beskriver næringsliv og offentlige virksomheter i Trøndelag. Med fokus på utviklingstrekk innen økonomi, aktivitetsnivå og sysselsetting gir Arena Trøndlag en oppdatert status med fremtidsutsikter for landsdelen.
Frilanser for aviser
Her finner du noen få linker til artikler marsdal.no har fått publisert i norske aviser.
NYHETER
Deltar på medieseminar om nettaviser
28.4.2010
Torkil Marsdal Hanssen er invitert til å holde foredrag om hvordan landets første nettavis ble til i Brønnøysund 6. mars 1995.